Pedro De Bruyckere

Heb een visie (maar welke?)

In deze lezing kijkt Pedro De Bruyckere naar het belang van een visie en gedrevenheid binnen een school en een schoolteam. Maar hoe kom je tot zo een visie? En welke visie moet dat dan zijn? En hoe komt het dat scholen met de meest uiteenlopende visies soms toch verdacht veel op elkaar lijken? Op basis van onder andere schooleffectiviteitsonderzoeken en andere inzichten uit zijn meest recente boek ‘Klaskit’ komt Pedro De Bruyckere met mogelijk een paar verrassende antwoorden die je aan het denken én aan het werk zetten.

Pedro vierkant      

Pedro De Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur. Hij doctoreert aan de universiteit van Antwerpen over authenticiteit in het onderwijs.

Over onderwijs
Dit heeft te maken met het boek uit 2013 dat De Bruyckere samen schreef met Casper Hulshof, psycholoog en docent onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht: 'Jongens zijn slimmer dan meisjes, en andere mythes over het onderwijs'. In deze regelrechte bestseller gaan de twee auteurs de hardnekkige clichés over leren, technologie in de klas, neurologie en onderwijs te lijf. Een nieuwe versie van dit boek verschijnt in 2015 wereldwijd onder de titel ‘Urban Myths About Learning and Education bij Academic Press.

In zijn lezingen doorprikt Pedro De Bruyckere enkele hardnekkige mythes en verklaart hij de belangrijkste tendensen. Hij schetst een genuanceerd en soms grappig beeld waarin je vaak je zoon of dochter, je leerling, klant of werknemer zult herkennen.