Beppy de Groot

Impulsklas: Ouders & kind in de klas!

De Impulsklas is er voor kinderen die qua werkhouding en/of gedrag wel een positieve impuls kunnen gebruiken. Ieder kind werkt aan zijn eigen leerdoelen. Hiermee is de Impulsklas voor verschillende leerlingen geschikt. Dat kunnen kinderen zijn die veel moeite hebben hun werk af te krijgen of die zich nog niet aan de regels kunnen houden in de klas, snel boos worden of juist willen leren om vrienden te maken.

In de Impulsklas komen 6 tot 8 leerlingen gedurende 12 weken een dagdeel bij elkaar. Elk kind komt samen met één van hun ouders naar de Impulsklas. Opvoeden en leren worden zo bij elkaar gebracht. School, ouders en kind werken op deze manier nauw samen. Hiermee versterken we de driehoek: school-kind-thuis. Vanuit het werken van deze driehoek ontstaat er allereerst beter begrip van elkaars situatie. Vanuit dit begrip kunnen ouders en leerkrachten hun handelen en begeleiding beter afstemmen op het kind.

De Impulsklas is uniek, omdat het focust op wat wél lukt en ook de ouders op een positieve manier bij de aanpak van het gedrag van hun kind betrekt.

Beppy vierkant      

Beppy de Groot werkt als schoolondersteuner op scholen voor samenwerkingsverbanden PO en VO. Zij ondersteunt en begeleidt leerkrachten, leerlingen en hun ouders bij vragen rondom gedrag. Daarnaast is zij gespecialiseerd in groepsontwikkeling en -dynamiek.

“Als leerkracht vond ik leerlingen met een vraag rondom gedrag in de brede zin van het woord erg interessant. Zij stellen hun vraag via gedrag, werkhouding en willen het in de basis graag goed doen. Door oplossingsgericht en samen te werken aan gedrag kunnen kinderen samen met ouders en leerkrachten hele mooie stappen maken. Dat is wat we ook terug zien in de impulsklas en voor mij dan ook fantastisch om als coördinator aan te mogen bijdragen.”