Teun Dekker

Denk inclusief...

In veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs klinkt het: “We moeten anders gaan kijken en denken” “Handelingsgericht werken 2.0 = doelgericht werken”. Niets tegenin te brengen, maar…..

Achter alle mooie beschrijvingen en ook bureaucratie schuilt een kind met een vraag. Binnen integraal kindcentrum (ikc) De Kroevendonk willen we juist die vraag centraal stellen. Wat heeft dit kind nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? Het antwoord is vaak wat anders dan kinderen onderbrengen in een ander hokje samen met vergelijkbare kinderen. Soms is het gevolg van het antwoord dat wordt gegeven dat er een intensieve samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs nodig is. Dit heeft vervolgens regelmatig tot gevolg dat je buiten de bekende lijntjes moet kleuren. Als je als school, als ikc, kiest voor inclusief onderwijs dan doe je dat. Je stelt vanuit je visie de ontwikkelingsvraag van het kind centraal. Vanuit dezelfde visie en ondersteund door de wetenschap laat je dan kinderen echt samen naar school gaan, samen opgroeien en ontwikkelen.

 Teun Dekker II   

Teun Dekker geeft vanuit zijn ervaring geregeld lezingen en workshops met als thema inclusief onderwijs. Teun heeft ervaring als groepsleerkracht, zorgcoördinator, directielid, integraal schoolleider en bestuurder. Vanuit zijn achtergrond en door middel van het volgen van diverse scholing ontwikkelde zich zijn enthousiasme voor inclusief denken in het onderwijs en integrale kindcentra. Dit was ook een thema van de master leadership in education waarbij hij koos voor het onderwerp “acceptatie van leerlingen met gedragsproblemen in het regulier onderwijs”. Bij hem past de uitspraak: “Durf vanuit je visie het anders te doen, stap uit je eigen bubble en kom in beweging”. Op dit moment is Teun directeur-bestuurder van De Kroevendonk in Roosendaal.