Jos Gerards - Dagvoorzitter

De puzzelstukken van passend onderwijs in fase 3

De samenwerkingsverbanden zijn in 2014 opgericht en in de afgelopen drie jaar verder ingericht.

Het waren jaren waarin de onderlinge samenwerking werd afgetast; er werd gezocht naar wederzijdse positionering en naar vertrouwen. Tevens werd er gekozen voor een bestuurlijke, financiële en organisatorische structuur waarvan elementen ook weer her en der ter discussie staan.

Een en ander zal zijn weerslag krijgen tijdens het schrijven van de nieuwe ondersteuningsplannen 2018-2022. Maar dan? In de volgende fase zal de aandacht verlegd worden naar de werkpraktijk.

Schoolbesturen en scholen zijn aan zet om werk te gaan maken van passend onderwijs. Dat betekent kansen zien, durven anders te organiseren, elkaar te faciliteren en samen te arrangeren. In een korte inleiding schetst Jos Gerards elementen die daarbij volgens hem van belang kunnen zijn.

Foto Jos Gerards      

 

 

Jos Gerards is hoofdredacteur van Passend Onderwijs Magazine. Hij begeleidt als onderwijskundige al meer dan 20 jaar besturen, directies en teams in het funderend onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Met zijn bedrijf Evident is hij al meer dan 5 jaar geassocieerd aan Leeuwendaal. Momenteel is hij werkzaam als adviseur en interim bestuurder en gespecialiseerd in passend onderwijs, jeugdzorg en governance.