Jan Willem Helmink

Standaard op de gang en als het nodig is naar de klas

De verwondering geeft vorm aan leren door veel aandacht te besteden aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen en een betekenisvolle leeromgeving. De Verwondering werkt daartoe met fase-onderwijs en leerpleinen. Leerpleinen zijn rijke, multifunctionele leeromgevingen waarbinnen kinderen van verschillende leeftijden zich breed en vanuit een veelzijdig aanbod kunnen ontwikkelen en in plaats van 8 leerjaren wordt gewerkt met 16 fases. Jan Willem zal in zijn presentatie de visie van De Verwondering schetsen, maar vooral ook aandacht schenken aan hoe zij onderwijs anders vormgeven in de dagelijkse werkpraktijk.

Jan Willem Helmink II      

Jan Willem Helmink is in 2013 met drie collega's een nieuwe school gestart met 41 leerlingen: Kindcentrum De Verwondering in Lent (Nijmegen). De school organiseert onderwijs anders en doet dat dit schooljaar voor 440 leerlingen.