Suzanne Jägers & Maikel de la Cousine

Van passend naar passend verrassend onderwijs

De omvorming van SBO naar kleine inclusieve (reguliere) basisschool

Een aantal jaren geleden is Schijndel een uitdaging aangegaan: heel Schijndel inclusief. Dit alles vooruitlopend op de invoering van de wet Passend Onderwijs. Maar wat betekende deze uitspraak voor de SBO voorziening in het dorp? Binnen een smal experiment (Ministerie) zijn we in Schijndel dit experiment aangegaan. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en ’t Talent (SBO) deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen (vanaf 4 jaar).

Dit bracht enorme uitdagingen met zich mee met in de eerste plaats de vraag of er wel reguliere kinderen zouden komen naar het ’t Talent. Dit alles betekende veel voor het curriculum, de ontwikkeling van leerkrachten, mindset binnen Schijndel enz.

Graag nemen we jullie mee op onze reis van SBO naar kleine inclusieve reguliere basisschool met een uniek concept waarin elk kind met ons samen op weg is naar zijn eigen toekomst.

Foto Suzanne Jaegers    Suzanne Jägers, directeur basisschool De Heijcant en 't Talent
     
Foto van Maikel de la Cousine    Maikel de la Cousine, locatieleider basisschool 't Talent