Eddie Denessen

Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen

Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders. Scholen moeten leerlingen daarom op verschillende wijze ondersteunen bij het leren, en ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol en even kansrijk is voor hen allemaal.”

In zijn bijdrage maakt Eddie Denessen een analyse van het gelijke kansen-debat en gaat hij in op factoren die binnen de school van invloed zijn op de schoolloopbanen van kinderen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Deze analyse maakt de factoren inzichtelijk die onderwerp zouden moeten zijn van het gelijke kansenbeleid op scholen. 

Foto Eddie Denessen      

Eddie Denessen is bijzonder hoogleraar sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs aan het instituut Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Radboud Universiteit. Hij houdt zich bezig met de effecten van maatschappelijke ontwikkelingen op de onderwijskansen van leerlingen met diverse sociaal-culturele achtergronden.