Jos Gerards - Dagvoorzitter

Waarvoor geslaagd? 

De vraag wanneer we geslaagd zijn, kan alleen maar beantwoord worden vanuit het besef waartoe we leerlingen opgleiden. 
In navolging van Biesta (2014) betoogt Jos Gerards dat onderwijs gemeten kan worden in efficiëntie en effectiviteit, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers, maar dat deze resultaten niets zeggen over het waartoe leerlingen opgeleid worden. In zijn lezing zet Gerards de doelen en functies van het onderwijs(bestel) nog eens op een rij.

Foto Jos Gerards      

 

 

Jos Gerards is hoofdredacteur van Passend Onderwijs Magazine. Hij begeleidt als onderwijskundige al meer dan 20 jaar besturen, directies en teams in het funderend onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Met zijn bedrijf Evident is hij al meer dan 5 jaar geassocieerd aan Leeuwendaal. Momenteel is hij werkzaam als adviseur en interim bestuurder en gespecialiseerd in passend onderwijs, jeugdzorg en governance.