Sandra van Kolfschoten

Passend onderwijs als het anders KAN!

Waarom is het dan nog lang niet overal ANDERS?

Stel je eens voor. Dat we samen een boekje open doen. Met verhalen over passend onderwijs. Met daarin de dingen die wel eens denkt maar niet hardop zegt. Omdat het dingen zijn die schuren en boos maken misschien. Over de dingen die we niet zo ernstig nemen. Want de juf bedoelt het immers goed. En ze doet ook haar best echt. En ze werkt heel hard. Ja echt. 

Dit verhaal wil niet cynisch zijn. Wel wil het ontregelen en wakker maken. Een pleidooi voor de verontwaardiging. Want als we het anders willen:
• Waarom bellen er dan nooit leerkrachten naar het samenwerkingsverband omdat ze zich zorgen maken over collega’s die nog steeds aan zitten blijven, en makkelijk verwijzingen doen?
• Waarom bieden directeuren niet ongevraagd hun school aan als geweldige plek om komend school jaar wat terugplaatsingen te doen?
• Waarom zitten er op het cluster 4 zoveel allochtone jongens met een HAVO Cito score?
• Waarom vergaderen bestuurders in samenwerkingsverbanden met elkaar over geld en governance en nooit over kinderen, directeuren, scholen en leerkrachten?
• Waarom praten we nog steeds in taal als arrangement, beschikkingen, toelaatbaarheidsverklaring, verwijzingspercentage, handelingsgerichtheid, zorgbehoefte?
• Waarom vinden we dat allemaal normaal?

En ja gelukkig hebben we heel veel geweldige voorbeelden op mooie plekken. En juist daarom MOETEN we het ook gaan WILLEN op heel gewone en soms heel lelijke plekken. Omdat er overal kinderen zijn die passender onderwijs verdienen. En echt. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Willen zit juist in de kleine dingen... 

Een verhaal over verlangen dat het anders wordt. Elke dag weer. En dat de enige die daar invloed op uit kan oefenen. Jij zelf bent. Als je dat ten minste echt wil.

Sandra II      

“Onderwijs het is niet alleen maar Kunde. Het is vooral ook Kunst"
Sandra heeft bijna tien jaar voor MEESTERSadvies gewerkt. Ook is zij jaren columnist en partner bij de Coöperatie Nieuw Organiseren, waar ze het initiatief tot de NO School heeft opgericht, waarin gepleit wordt voor organiseren met minder nut en meer waarde(n). 

Zij heeft een Sterk Verlangen het onderwijs mooier te maken. Beter. Fijner. Sterker, Stoerder, Sexier, Grappiger, Lichter, Zwaarder. Ze vindt onderwijs stom en saai. Altijd al. En toch wil ze er werken. Juist daarom misschien. Het is een Haat Liefde Verhouding. Van die verhouding heeft ze haar werk gemaakt. En daarmee mag ze andere mensen van hun onderwijswerk houden. En aan hun werk zetten. Haar bemoeizucht ligt vooral daar waar mensen uit het systeem vallen. Daar zit interessant werk.
Passend Onderwijs, de samenwerkingsverbanden en het cluster 4 hebben al jarenlang haar aandacht. Ze maakt daar dingen die er (niet) (mogen) zijn. Met onderwijsmensen die er mogen ZIJN. Want er ZIJN echt gave mensen daar. Die nooit vervelen. En zij trekken dan samen op en door dat land van regeltjes en orde en nee dat doen we hier niet en pas op het is allemaal echt wel ingewikkeld hoor...

En vandaag doet zij dat hier.

www.onderwijskunst.nl