Bart van Kessel 

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee. Dan pas zijn we geslaagd. Van thuiszitten naar anders leren. Daartoe moeten wij school anders organiseren. Onze gedachten (bedachte constructen in ons hoofd) en verworven routines zitten in de weg; het moet vrijer en meer flexibeler. Als creatief en flexibel mag, wie is er dan nog handelingsverlegen?

 

Foto Bart van Kessel           

Bart van Kessel heeft zijn sporen verdiend in het onderwijs. Hij was achtereenvolgens groepsleerkracht in SO en VSO voor kinderen met gedragsproblemen, directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum. 

De laatste jaren is hij als ‘Van Kessel Verhalen en verbinden’ werkzaam als senior (beleids)adviseur en consultant en deed zo in verschillende landelijke en regionale projecten ervaring op met het ontwikkelen van de onderlinge samenwerking van partijen in en om het onderwijsveld die zich bezighouden met dat deel van de jeugd dat om extra aandacht vraagt. Sinds 2005 is hij bestuurder en sparringpartner van Gedragswerk.

Samen met Jos van der Horst schreef Bart in 2015 en 2016 achtereenvolgens de boeken ‘Iedereen aan boord!’ en ‘De veldgids Iedereen aan boord!’. Deze door Uitgeverij SWP (Amsterdam) uitgegeven boeken gaan over samen werken aan passend onderwijs voor kinderen voor wie dat niet vanzelf spreekt.

Bart van Kessel: "Een goed verhaal vertelt meer dan welke preek ook, dus aan de slag met jouw verhaal."