Emiel van Doorn

Bekwame leraren en toetsdruk

Onze leraren zijn heel bekwaam in het geven van instructie en in het begeleiden van leerlingen. Leraren die een ontwikkelingsgerichte relatie met hun leerlingen willen onderhouden en willen aansluiten bij hun leerlingen en hun actuele leerniveaus. Ze worden echter afgerekend op het toepassen van instructiemodellen, toetsresultaten en procedures. Hetzelfde geldt voor de leerlingen en hun ouders. De huidige toetsdruk maakt het ingewikkeld om oog te blijven houden voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. De nadruk die er ligt op het behalen van voldoende toetsresultaten en het op die manier voortdurend verantwoording moeten afleggen is een belemmerende factor voor veel leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en ouders kunnen en willen best accepteren dat sommige leerresultaten (nog even) wat achterblijven, mits ze te horen krijgen dat er desondanks sprake is van ontwikkeling op andere gebieden. Laten we ons, zeker als leraren, niet gek maken met opmerkingen als: “Dit moet van de inspectie”, of “Pas op we moeten niet onder het landelijke CITO gemiddelde komen ”of “Wat ga jij doen aan het slechte cijfers van je leerlingen”?”. Laten we ons in plaats daarvan richten op het bewust maken van leerlingen van hun talenten en mogelijkheden, en hen probleemeigenaar maken van hun ontwikkelvragen.

Emiel van Doorn vierkant     

Emiel van Doorn (1960) is de drijvende kracht achter (de totstandkoming van) Mediërend Leren. Emiel heeft een onvoorwaardelijk geloof in de krachten, kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van elk mens. Zijn levensmotto is: Als je niet voor de kwaliteiten van iemand gaat, dan moet je van zijn beperkingen afblijven!

Emiel is in de eerste plaats een mens van de praktijk. Door zijn eigen ervaringen in het onderwijs zowel als leerling uit het speciaal onderwijs als leerkracht, kan Emiel Mediërend Leren en de Individueel Vraaggerichte Benadering omzetten in alledaags handelen. Eén van zijn aanpak is dan ook ‘Wat je vandaag leert, moet morgen toepasbaar zijn’.

Emiel begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, mensen bij wie het even stevig tegenzit, maar ook meer- en hoogbegaafden die onvoldoende cognitief en sociaal uitgedaagd worden. Hij heeft een eigen praktijk waarin hij werkt met cliënten met verschillende uitdagingen en vragen in de leeftijd van een ½ jaar tot en met 90.