Bas Wesseldijk

Passend onderwijs zónder SBO scholen!

In het SWV PO de Meierij (Den Bosch en omliggende gemeenten) is door interventies vanuit 'weer samen naar school' en 'passend onderwijs' het deelnamepercentage van het speciaal basisonderwijs (SBO) sterk gedaald; in de stad Den Bosch zelfs onder de 0,8%. Deze daling leverde personele en organisatorische problematiek op voor de vijf SBO scholen. Ook kwam een kritische grens in zicht: kan een kleine SBO school nog 'speciaal' zijn en aan de gewenste kwaliteit-standaarden voldoen?

Verschillende scenario’s zijn binnen de regio onderzocht:

- kunnen de SBO scholen zichzelf opnieuw uitvinden en positioneren in het continuüm, 
- leidt samenwerking met het SO tot vorming expertise centra,
- of is samenwerking met basisscholen een optie?

Uiteindelijk is door schoolbesturen de keuze gemaakt om definitief te stoppen met het aanbieden van (apart) speciaal basisonderwijs. Wat is het gevolg van deze beleidskeuze voor het regulier en speciaal onderwijs in de Meierij? Hoe beleven ouders, leerkrachten en kinderen de afbouw van het SBO en de mobiliteit van voormalig SBO leerlingen terug naar het regulier onderwijs? Directeur-bestuurder Bas Wesseldijk neemt u mee in het SBO avontuur van de Meierij.

foto bas   Bas Wesseldijk is directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband primair onderwijs De Meierij (PO 30.05). PO De Meierij is een samenwerkingsverband van het onderwijs in de gemeenten Den Bosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Haaren, Boxtel, Zaltbommel en Maasdriel. Daarbij zijn ongeveer 29.000 leerlingen betrokken op 111 basisscholen, 5 speciale basisscholen en 7 scholen voor speciaal onderwijs.