Na de evaluatie van 6 jaar Passend Onderwijs (met meer dan 75 rapporten van stakeholders) vond PO Magazine het hoog tijd om leerlingen en ouders aan het woord te laten. In deze ze-vende editie van het PO congres inspireren we u met ervarings-verhalen van de professional, de ouders en de kinderen.

U bent van harte welkom op 8 februari 2022! Met onder meer:

 

Mark Weghorst - Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

Piet van der Ploeg - Mondigheid, zeggenschap en eigenaarschap van leerlingen

Peter de Vries - Ik hoor ik hoor wat jij niet hoort...  Het verhaal van ouders over hun kind

Lobke Vlaming- Passend Onderwijs in de praktijk bij jonge kinderen

Paul Smit - Anders kijken