Ilse van den Heuvel


Bijzonder gedrag reguleer je alleen samen

In het onderwijs moeten leerkrachten tegenwoordig vaak hun energie steken in het balanceren van groepsdynamiek en het omgaan met leerlingen die probleem gedrag laten zien. Hoe zorg je ervoor dat je in zulke situaties je gezag vergroot, zonder dat vanuit een klassieke topdown benadering te doen. Hoe sluit je de-escalerend aan bij de jongere die een bepaald gedrag vertoont en werk je samen met zijn of haar informele en formele netwerk? Verbindend Gezag, gebaseerd op de principes van Geweldloos Verzet, helpt met concrete handvatten en een heldere visie op het gedrag van de leerkracht en jongere.

Door te werken vanuit Verbindend Gezag stel je grenzen op een kalme, vastberaden, geweldloze manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. Een belangrijk doel van de overheid is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen. Samen met ouder, (jeugd)hulpverlening en onderwijs kan je je verzetten tegen (dit) ongewenst gedrag. “Wij verwachten van jou dat je naar school gaat en wij gaan er alles aan doen om ons te verzetten tegen het niet naar school gaan.” Dit alles zonder het te laten escaleren, maar wel vasthoudend te blijven, met behulp van een steunnetwerk en diverse interventies. Het gedrag wordt hiermee afgekeurd, niet de persoon. Volhoudend, vastberaden en vasthoudend, vanuit ondersteuning, waakzame zorg en gezag.

De eerste onderzoeksresultaten over de effectiviteit van Verbindend Gezag laten zien dat de methode zorgt dat een professional zich krachtig(er) voelt, minder snel onmacht ervaart en minder het gevoel heeft er alleen voor te staan. Leerlingen ervaren dat professionals in hen blijven geloven en dat ze aanwezig blijven, volhouden en niet opgeven. Waar tot nu toe bij probleemgedrag vaak werd overgegaan tot verwijdering, wordt nu juist geïnvesteerd in de relatie met de jongere. In een school die werkt vanuit Verbindend Gezag worden ouders vanaf de eerste dag betrokken als partner. Zo’n partnerschap tussen leerkrachten en ouders, versterkt de autoriteit zowel op school als thuis.

Over Ilse van den Heuvel

Ilse van den Heuvel werkte meer dan 20 jaar in de gespecialiseerde jeugdzorg, o.a. als gezinshulpverlener en de laatste 10 jaar als manager, intervisor en trainer in oplossingsgericht werken. In 2013 kwam ze in contact met de methode Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet en bracht deze training binnen de gespecialiseerde jeugdzorg in West-Brabant. In een aantal jaren trainde ze vrijwel alle medewerkers en jeugdzorgwerkers in de methodiek Verbindend Gezag.

De methode is zo succesvol en toepasbaar in de praktijk dat ook groepen buiten de jeugdzorg getraind wilden worden, zoals leerkrachten speciaal en regulier basisonderwijs en leerkrachten praktijk onderwijs. Inmiddels wordt de methode breed ingezet bij het professioneel werken met kinderen, jongeren en hun ouders.

Ilse's manier van trainen zorgt ervoor dat je als professional op een liefdevolle, maar ook scherpe manier geconfronteerd wordt met je eigen gedrag en achterliggende overtuigingen die je handelen bepalen. Naast praktische tools waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zet de training je op een dieper niveau aan het denken over de motivatie achter jouw eigen manier van werken. Meer informatie? Kijk op: www.verbindend-gezag.nl