Nicole Teeuwen

Een passende plek in het onderwijs voor ieder kind, dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een mooi ideaal, waar we vijf jaar geleden aan zijn begonnen. Maar vijf jaar na de invoering van passend onderwijs zoeken we nog altijd naar de juiste vorm. Al vijf jaar zijn we bezig om van passend onderwijs een succes te maken. Hoewel niemand daartegen is, blijkt de uitvoering in de praktijk een erg weerbarstige opgave. Ons Nederlandse onderwijsbestel lijkt niet in staat om ieder kind een werkelijk passende plek te geven. Ondertussen staat passend onderwijs in het publieke debat in een negatief daglicht, ondanks dat er mooie ontwikkelingen zijn en goede resultaten worden geboekt. Maar veel leerlingen vallen in het huidige onderwijssysteem nog altijd buiten de boot. Ontevreden ouders en leerlingen laten zich horen. Leraren vertellen dat het passend onderwijs een van de grootste en zwaarste elementen in hun werk is. Ook in de media en in de politieke arena wordt veelvuldig gesteld dat het systeem van passend onderwijs niet werkt. Steeds meer kinderen zitten thuis, leerlingen die spe ciaal onderwijs volgen, vinden maar moeizaam de weg terug naar het regulier onderwijs en het aantal aanmeldingen voor het speciaal onderwijs daalt niet. Passend onderwijs pakt duidelijk anders uit dan de bedoeling was.

In deze lezing neemt Nicole Teeuwen de zaal mee naar het verhaal achter passend onderwijs. Wat was de bedoeling ervan? Voor zo’n grote stelselwijziging moeten toch goede redenen zijn geweest. Hoe hebben leraren, schoolleiders en ouders de afgelopen jaren beleefd? En hoe strookt die beleving met wat er bestuurlijk aan inspanningen zijn geweest in het land de afgelopen jaren? Is er sprake van een kloof? En tot slot: wat moet er gebeuren om het stelsel wel werkend te krijgen?

 

Over Nicole Teeuwen

Nicole Teeuwen heeft sinds februari 2018 haar functie als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs in de stad Rotterdam verruild voor het voorzitterschap van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Zij was bovendien van 2006 – 2014 wethouder Jeugd en Onderwijs in de gemeente Houten. Nicole Teeuwen is universitair afgestudeerd als historica en daarnaast HBO-opgeleid als 1e en 2e graads bevoegd docent.