TIJD SPREKER ONDERWERP
09:30-10:00 Ontvangst
10:00-10:15 Jos Gerards Opening
10:15-11:00 Piet van der Ploeg Mondigheid, zeggen- & eigenaarschap van leerlingen
11:00-11:30 Koffie & thee
11:30-12:00 Leerlingen groep 6-7-8 Wat merken wij van Passend Onderwijs?
12:00-12:45 Hans Schuman Je bent nooit te jong om mee te praten
12:45-13:30 Netwerklunch
13:30-14:15 Peter de Vries Verhaal van ouders over hun kind
14:15-15:00 Eva Schmidt-Cnossen Inrichten van een oudersteunpunt
15:00-15:30 Koffie, thee & fris
15:30-16:15 Paul Smit Anders kijken
16:15 Jos Gerards Afsluiting met aansluitend netwerkborrel

* Programma is nog onder voorbehoud