Eva Schmidt - Cnossen - Inrichting Oudersteunpunt bij een Samenwerkingsverband

Ouders zijn de motor voor de ontwikkeling van hun kind. Het is van essentieel belang de regiefunctie van ouders te (h)erkennen en hen in een positie te faciliteren als wettelijke vertegenwoordigen van hun kind; zodat zij hun eigen kracht kunnen inzetten. Vanuit die gedachte heeft het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord-Kennemerland (PPO-NK) het oudersteunpunt opgericht. Tijdens de lezing wordt de deelnemer meegenomen in hoe het oudersteunpunt is opgericht en hoe het oudersteunpunt werkt in de praktijk.

Eva Schmidt – Cnossen MSc is consulent bij het Samenwerkingsverband PPO-NK en voorzitter van de Netwerkgroep van het Oudersteunpunt. Daarnaast is zij psycholoog en heeft zij een eigen praktijk waarbij ze ouders ondersteunt van zorgintensieve kinderen. Zij werkt ook als senior projectmanager waarbij de rechten van het kind en de ouders altijd centraal staan; zowel in de kindzorg als in het onderwijs. Tevens is zij een ervaringsdeskundige moeder. Passend onderwijs kent zij dan ook vanuit verschillende perspectieven.